KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA

KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA


“Održavanje harmonije, a ne ispravljanje nereda, najviši je princip mudrosti. Liječiti bolest koja se pojavila isto je što i kopati bunar kada ožednite ili kovati oružje kad otpočne rat.” – Traktat Žutog cara “O unutrašnjem”

Ovaj citat najbolje opisuje stav Kineske tradicionalne medicine (KTM) o ljudskom zdravlju.

VIŠE O KINESKOJ TRADICIONALNOJ MEDICINI


“Održavanje harmonije, a ne ispravljanje nereda, najviši je princip mudrosti. Liječiti bolest koja se pojavila isto je što i kopati bunar kada ožednite ili kovati oružje kad otpočne rat.”

Traktat Žutog cara “O unutrašnjem”

Prve knjige o primjeni dijagnosticiranja i liječenja su se pojavile između 5. i 3. st. pne. “Huan Di Nej Cin”, “Nan Đin”, “San Han Lun”, “Đin Guj Jo Lue”, “Ven Ji Lun”.

Ovaj citat najbolje opisuje stav Kineske tradicionalne medicine (KTM) o ljudskom zdravlju.

Zdravlje je sposobnost organizma da zadrži homeostazu, ravnotežu i integritet bez obzira na vanjske podražaje i unutarnja usklađivanja. Bolest je za KTM rezultat nesposobnosti organizma na adaptaciju. Pri tome slabe obrambene snage, rezerve se troše, a mnoštvo nepovoljnih faktora stvara nestabilnost i dezintegraciju.

Čovjek je za KTM dio neraskidive cjeline , relativnog kontinuuma koji postoji iznutra i izvana, mikrosvemira u makrosvemiru. Ljudski organizam je složen sistem sa samoregulacijom koji se nalazi u dinamičkoj ravnoteži sa svijetom koji ga okružuje.
Teorija Kineske tradicionalne medicine se dijeli na sedam glavnih učenja:
U-SIN,
JIN-JANG,
UČENJE O ENERGIJI ČI,
CIN-LO VEZE MERIDIJANIMA,
DŽAN-FU

  • AKUPUNKTURA TIJELA

  • AKUPUNKTURA TIJELA

  • AKUPUNKTURA TIJELA

  • KINESKI MERIDIJANI

REZERVIRAJTE TERMIN