Kineska tradicionalna medicina

“Održavanje harmonije, a ne ispravljanje nereda, najviši je princip mudrosti. Liječiti bolest koja se pojavila isto je što i kopati bunar kada ožednite ili kovati oružje kad otpočne rat.”

Traktat Žutog cara “O unutrašnjem”

 

Prve knjige o primjeni dijagnosticiranja i liječenja su se pojavile između 5. i 3. st. pne. “Huan Di Nej Cin”, “Nan Đin”, “San Han Lun”, “Đin Guj Jo Lue”, “Ven Ji Lun”.

Ovaj citat najbolje opisuje stav Kineske tradicionalne medicine (KTM) o ljudskom zdravlju.

Zdravlje je sposobnost organizma da zadrži homeostazu, ravnotežu i integritet bez obzira na vanjske podražaje i unutarnja usklađivanja.

Bolest je za KTM rezultat nesposobnosti organizma na adaptaciju. Pri tome slabe obrambene snage, rezerve se troše, a mnoštvo nepovoljnih faktora stvara nestabilnost i dezintegraciju.

Čovjek je za KTM dio neraskidive cjeline , relativnog kontinuuma koji postoji iznutra i izvana, mikrosvemira u makrosvemiru. Ljudski organizam je složen sistem sa samoregulacijom koji se nalazi u dinamičkoj ravnoteži sa svijetom koji ga okružuje.

Teorija Kineske tradicionalne medicine se dijeli na sedam glavnih učenja:

U-SIN, JIN-JANG, UČENJE O ENERGIJI ČI, CIN-LO VEZE MERIDIJANIMA, DŽAN-FU, KLASIFIKACIJA SINDROMA, UZROCI I MEHANIZMI RAZVOJA BOLESTI.

 

 

KTM

 

ALOPATSKI MODEL
Utvrđivanje FUNKCIONALNOSTI organizma Utvrđivanje STANJA organa i sustava
HOLISTIČKI pristup liječenju Usko specijalizirani pristup
Fokus je očuvanje zdravlja Fokus je na bolesti koju analiziraju
Određivanje tipa poremećaja ravnoteže Određivanje dijagnoze taksonomski
Strategije koje vraćaju funkciju Liječenje koje ispravlja bolesna stanja
 

 

PIRAMIDA ČOVJEKA

 

 

PIRAMIDA ČOVJEKA

Psiha
Emocije
Meridionalni sistem Psiha
Fizičko tijelo Fizičko tijelo